2017-11-29

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej ug@jedlicze.pl lub na faks nr 13 43 52 025. Zawiadomienie o zamiarze zgromadzenia powinno zawierać wszystkie wymagane informacje o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2017 poz. 579 z póz. zm.).