Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Marcina Filipa za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Marcina Filipa za
2020 r.
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Marcina Filipa za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Marcina Filipa za
2019 rok.
19.05.2020 więcej
Ośw. majątkowe Zastępcy Burmistrza z dnia 16.01.2020 r. - korekta
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Marcina Filipa z
dnia 16 stycznia 2020 r. - korekta
17.03.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Marcina Filipa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Marcina Filipa na
dzień powołania 1.12.2019 r.
02.01.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Ryszarda Zagórskiego wg stanu na dzień 26.07.2019 r.
10.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Ryszarda Zagórskiego za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszarda Zagórskiego
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Ryszarda Zagórskiego wg stanu na dzień 27.04.2018 r.
04.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Ryszarda Zagórskiego Zastępcy
Burmistrza Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
10.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Ryszarda Zagórskiego Zastępcy
Burmistrza Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
25.07.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Kamila Kurowskiego
Oświadczenie majątkowe Kamila Kurowskiego wg stanu na dzień
31.12.2015 r.
23.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się