Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Ryszarda Zagórskiego Zastępcy
Burmistrza Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
10.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Ryszarda Zagórskiego Zastępcy
Burmistrza Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
25.07.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Kamila Kurowskiego
Oświadczenie majątkowe Kamila Kurowskiego wg stanu na dzień
31.12.2015 r.
23.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Zagórskiego - Zastępcy
Burmistrza Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 15.04.2016 r.
25.04.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Kamila Kurowskiego
Oświadczenie majątkowe Pana Kamila Kurowskiego wg stanu na
dzień 01.04.2016 r.
25.04.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Kamil Kurowski
Oświadczenie majątkowe Kamil Kurowski - wg stanu na dzień
16.04.2015 r.
02.07.2015 więcej
Oświadczenie majątkowe Kamila Kurowskiego
wg stanu na dzień 07 01 2015 r.
21.04.2015 więcej
Oświadczenie majątkowe Piotra Rostka
wg stanu na dzień 05.01.2015 r.
21.04.2015 więcej