Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Nr 3 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Obwieszczenie Nr 3 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 13
czerwca 2021r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Jedliczu przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021r.
14.06.2021 więcej
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym.
14.06.2021 więcej
Protokół z wyborów
Protokół z wyborów.
14.06.2021 więcej
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego.
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów
na radnego.
14.06.2021 więcej
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z 9 czerwca 2021r.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z 9 czerwca
2021r.
10.06.2021 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z 08.06.2021r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z 8 czerwca
2021r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedliczu
zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021r.
10.06.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 czerwca 2021 r.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 czerwca 2021r.
10.06.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 czerwca 2021r.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 czerwca 2021r.
10.06.2021 więcej
Postanowienie Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
31 maja 2021r.w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia
obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej
31.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 106/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.04.2021r.
Zarządzenie Nr 106/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia
2021r.zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jedliczu
04.05.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się