Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19
lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do
rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
12.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
26.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów
na terenie województwa podkarpackiego
26.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na
terenie województwa podkarpackiego
26.02.2018 więcej