Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z 25.10.2018 r.
w spr. ogł. wyników wyborów na burmistrza i na radnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborami wójtów, burmistrzów i prez. miast, zarządzonych na
dzień 21.10.2018 r.
26.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w RZESZOWIE I z dnia 24.10.2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podkarpackiego.
26.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w RZESZOWIE I z dnia 24.10.2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego
26.10.2018 więcej
Informacja
Informacja o dyżurach pełnionych w Urzędzie Gminy w Jedliczu w
dniu 20 października 2018 roku
19.10.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu o terminach
dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21
października 2018 r.
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 4
października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na
burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Jedlicze zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Uchwała nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Uchwała nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 4
października 2018 r. w sprawie zarejestrowania kandydatów na
burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Jedlicze zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 4
października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jedliczu zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 4
października 2018 r. w sprawie zarejestrowania list kandydatów
na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jedliczu zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 4
października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do
Rady Miejskiej w Jedliczu bez głosowania w okręgu wyborczym nr
10
05.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się