Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 227/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 227/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Jedlicze.
10.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 199/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 199/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia
6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 2 w gminie Jedlicze.
10.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 198/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 198/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Jedlicze.
10.07.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2020r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.06.2020r.
07.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 177/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 177/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 13 w gminie Jedlicze.
01.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 176/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 176/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 9 w gminie Jedlicze.
26.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 175/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 175/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 9 w gminie Jedlicze.
26.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 121/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 121/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 15 w gminie Jedlicze
23.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 4 w gminie Jedlicze
23.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 119/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 119/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Jedlicze
23.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się