Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21.05.2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w
wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
22.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w
wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
19.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej
komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie
19.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w
wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
19.05.2015 więcej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015
o ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
19.05.2015 więcej
Informacja
o godzinie rozpoczęcia pracy komisji obwodowych w wyborach
prezydenckich 2015
08.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie odwołania członka komisji wyborczej
08.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie odwołania członka komisji wyborczej
08.05.2015 więcej
Komunikat
w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w
spisach wyborców Gminy Jedlicze sporządzonym na wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 maja 2015 r.
22.04.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się