Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21.05.2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w
wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
22.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w
wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
19.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej
komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie
19.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w
wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
19.05.2015 więcej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015
o ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
19.05.2015 więcej
Informacja
o godzinie rozpoczęcia pracy komisji obwodowych w wyborach
prezydenckich 2015
08.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie odwołania członka komisji wyborczej
08.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie odwołania członka komisji wyborczej
08.05.2015 więcej
Komunikat
w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w
spisach wyborców Gminy Jedlicze sporządzonym na wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 maja 2015 r.
22.04.2015 więcej
123