Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
30.12.2015 więcej
Informacja
o godzinie rozpoczęcia pracy komisji obwodowych ds. Referendum
03.09.2015 więcej
Zarządzenie nr 200/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 13.08.2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
17.08.2015 więcej
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZERWY W AKTUALIZACJI BIP
Informujemy, że w wyniku przerwy związanej z wdrażaniem nowej
wersji systemu ePUAP2 od 12.08.2015r. od godziny 20:00 do
17.08.2015r aktualizacje pojawiać się będą na stronie:
www.jedlicze.pl
12.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 198/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 10.08.2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi
informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzony na
dzień 6 września 2015 r.
12.08.2015 więcej
Witryna PKW - Referendum Ogólnokrajowe 2015
Adres strony PKW: http://referendum2015.pkw.gov.pl/
30.07.2015 więcej
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych
do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.
30.07.2015 więcej
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
30.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 193/2015 r. Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.07.2015
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich
podmiotów uprawnionych, biorących udział w kampanii
referendalnej...
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Jedlicze oraz uchwały
Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 marca 2015 r. w
sprawie zmian...
28.07.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się