Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
03.02.2016 więcej
Zarządzenie nr 251/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
15.10.2015 więcej
Zarządzenie nr 245/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora
gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
08.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że każdy wyborca zmieniający miejsce pobytu
przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do
głosowania.
07.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że wyborcy niepełnosprawni mogą zostać
wpisani na swój pisemny wniosek do spisu wyborców w obwodach nr
4 - DL Jedlicze-Borek, nr 6 - DL Jedlicze-Męcinka, nr 9 - DL
Dobieszyn
07.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że wyborcy przebywający czasowo na obszarze
gminy Jedlicze lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali, mogą
składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców do dnia
23.10.2015 r.
07.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie
Gminy w Jedliczu, czy został uwzględniony w spisie wyborców.
07.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5
października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji w
wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
05.10.2015 więcej
Informacja
w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w
Gminie Jedlicze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
02.10.2015 więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Jedlicze oraz uchwały
Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu...
24.09.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się