Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
03.02.2016 więcej
Zarządzenie nr 251/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
15.10.2015 więcej
Zarządzenie nr 245/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora
gminnego obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
08.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że każdy wyborca zmieniający miejsce pobytu
przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do
głosowania.
07.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że wyborcy niepełnosprawni mogą zostać
wpisani na swój pisemny wniosek do spisu wyborców w obwodach nr
4 - DL Jedlicze-Borek, nr 6 - DL Jedlicze-Męcinka, nr 9 - DL
Dobieszyn
07.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że wyborcy przebywający czasowo na obszarze
gminy Jedlicze lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali, mogą
składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców do dnia
23.10.2015 r.
07.10.2015 więcej
ZAWIADOMIENIE
zawiadamia się, że każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie
Gminy w Jedliczu, czy został uwzględniony w spisie wyborców.
07.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5
października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji w
wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
05.10.2015 więcej
Informacja
w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w
Gminie Jedlicze w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
02.10.2015 więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Jedlicze oraz uchwały
Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu...
24.09.2015 więcej
12