Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 178/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Jedlicze
26.05.2019 więcej
Postanowienie nr 166/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w
gminie Jedlicze
24.05.2019 więcej
OBWIESZCZENIE OKW w Rzeszowie z dnia 27.04.2019 r.
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27
kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 9
20.05.2019 więcej
Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 9 maja 2019r.
Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 9 maja 2019r.
10.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 maja 2019r.
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 maja
2019r.
10.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 12 kwietnia 2019r. Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 maja 2019r.
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 12
kwietnia 2019r. Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Gminy
Jedlicze z dnia 8 maja 2019r.
10.05.2019 więcej
Postanowienie nr 129/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w
gminie Jedlicze
10.05.2019 więcej
Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 6 maja 2019r.
Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
07.05.2019 więcej
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia o
komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
01.05.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się