Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki wyborów do organów osiedli i sołectw w Gminie Jedlicze
Wybrani Sołtysi i Przewodniczących Zarządu Osiedli
12.05.2015 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE
z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do
organów Osiedli i Sołectw Gminy Jedlicze
10.03.2015 więcej