Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXXXIX/271/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXIX/271/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2027
04.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/265/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXVIII/265/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2027
04.02.2021 więcej
Uchwała Nr XXXVI/249/2020 z dnia 23.11.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXVI/249/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2027
02.12.2020 więcej
Uchwała Nr XXXIII/235/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXIII/235/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2027
07.11.2020 więcej
Uchwała Nr XXXII/229/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXII/229/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2027
07.11.2020 więcej
Uchwała Nr XXXI/225/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXI/225/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026
02.11.2020 więcej
Uchwała Nr XXX/211/2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXX/211/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026
02.11.2020 więcej
Uchwała Nr XXVII/188/2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXVII/188/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026
19.08.2020 więcej
Uchwała Nr XXVI/185/2020 z dnia 02.06.2020 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXVI/185/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026
09.07.2020 więcej
Uchwała Nr XXIV/171/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały WPF
Uchwała Nr XXIV/171/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026
19.05.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się