Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXI/143/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXI/143/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
08.04.2020 więcej
Uchwała Nr XIX/129/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XIX/129/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
31.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVIII/122/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XVIII/122/2019 z dnia 30 października 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
31.12.2019 więcej
Nr XVII/111/2019 z dn.03.10.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XVII/111/2019 z dnia 03 października 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
17.10.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/107/2019 z dn.25.09.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XVI/107/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
02.10.2019 więcej
Uchwała Nr XV/105/2019 z dn.23.08.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XV/105/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
28.08.2019 więcej
Uchwała Nr X/70/2019 z dn.10.05.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr X/70/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
15.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX/62/2019 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr IX/62/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
15.05.2019 więcej
Uchwała Nr VIII/60/2019 z dn. 15.04.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
15.05.2019 więcej
Uchwała Nr VI/43/2019 z dn. 07.03.2019 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/35/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlicze na lata 2019-2024
03.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się