Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr III/28/2018 z dn. 27.12.2018 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LI/397/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
08.01.2019 więcej
Uchwała Nr LVII/474/2018 z dn. 02.10.2018 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LVII/474/2018 z dnia 2 października 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
30.10.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/451/2018 z dn. 11.07.2018 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LVIII/451/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LI/397/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
17.07.2018 więcej
Uchwała Nr LVII/444/2018 z dn. 22.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LVII/444/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LI/397/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
02.07.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/427/2018 z dn. 23.05.2018 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LVI/427/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr LI/397/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/407/2018 z dn. 16.03.2018 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LIV/407/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr LI/397/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
16.04.2018 więcej
Uchwała Nr LI/397/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia WPF
Uchwała Nr LI/397/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2018-2024
22.01.2018 więcej
Opinia do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2024
Uchwała RIO VI/47/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024
20.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się