Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LI/383/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LI/383/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
22.01.2018 więcej
Uchwała Nr L/381/2017 z dn. 29.11.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr L/381/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
13.12.2017 więcej
Uchwała Nr XL/316/2017 z dn. 28.04.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XL/316/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
12.05.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/283/2017 z dn. 31.01.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXVII/283/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
07.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/260/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia WPF
Uchwała Nr XXXVI/260/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2017-2024
12.01.2017 więcej
Opinia do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2024
Uchwała RIO Nr VI/22/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
23.12.2016 więcej