Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LI/383/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr LI/383/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
22.01.2018 więcej
Uchwała Nr L/381/2017 z dn. 29.11.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr L/381/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
13.12.2017 więcej
Uchwała Nr XL/316/2017 z dn. 28.04.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XL/316/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
12.05.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/283/2017 z dn. 31.01.2017 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXVII/283/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
07.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/260/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia WPF
Uchwała Nr XXXVI/260/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2017-2024
12.01.2017 więcej
Opinia do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2024
Uchwała RIO Nr VI/22/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
23.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się