Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVI/268/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXVI/268/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
11.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 z dn. 21.11.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
28.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXX/220/2016 z dn. 16.09.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXX/220/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
22.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXVII/204/2016 z dn. 25.07.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXVII/204/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
25.08.2016 więcej
Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn. 17.03.2016 r
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 12.01.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlicze na lata 2016-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/190/2016 z dn. 29.06.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXV/190/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
06.07.2016 więcej
Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała RIO Nr VI/42/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
28.12.2015 więcej
Zarz. Nr 281/2015 z dnia 13.11.2015 r. projekt WPF na lata 2016-2024
Zarządzenie Nr 281/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
14.12.2015 więcej