Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVI/268/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXVI/268/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
11.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 z dn. 21.11.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
28.11.2016 więcej
Uchwała Nr XXX/220/2016 z dn. 16.09.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXX/220/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
22.09.2016 więcej
Uchwała Nr XXVII/204/2016 z dn. 25.07.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXVII/204/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
25.08.2016 więcej
Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn. 17.03.2016 r
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 12.01.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała nr XIX/134/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlicze na lata 2016-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/190/2016 z dn. 29.06.2016 r. w sprawie zmiany WPF
Uchwała Nr XXV/190/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
06.07.2016 więcej
Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała RIO Nr VI/42/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
28.12.2015 więcej
Zarz. Nr 281/2015 z dnia 13.11.2015 r. projekt WPF na lata 2016-2024
Zarządzenie Nr 281/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2016-2024
14.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się