Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30.12.2015 r
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28.10.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024
26.07.2016 więcej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 234/2015 z dn. 30.09.2015 r.
Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 234/2015 z dn. 30 września 2015 r.
30.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 167/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany WPF
Zarządzenie Nr 167/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata
2015-2024 wraz z załącznikiem Nr 1.
09.07.2015 więcej
Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015 - 2024
11.06.2015 więcej
UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na...
11.06.2015 więcej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 77b/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze
na lata 2015-2024 wraz z załącznikiem Nr 1.
11.06.2015 więcej
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata...
11.06.2015 więcej
UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze...
11.06.2015 więcej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 144/2015 z dnia 8.06.2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze
na lata 2015-2024 wraz z załącznikiem Nr 1.
10.06.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się