Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30.12.2015 r
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024
26.07.2016 więcej
Uchwała nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28.10.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024
26.07.2016 więcej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 234/2015 z dn. 30.09.2015 r.
Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 234/2015 z dn. 30 września 2015 r.
30.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 167/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany WPF
Zarządzenie Nr 167/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata
2015-2024 wraz z załącznikiem Nr 1.
09.07.2015 więcej
Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015 - 2024
11.06.2015 więcej
UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na...
11.06.2015 więcej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 77b/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze
na lata 2015-2024 wraz z załącznikiem Nr 1.
11.06.2015 więcej
UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata...
11.06.2015 więcej
UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze...
11.06.2015 więcej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 144/2015 z dnia 8.06.2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze
na lata 2015-2024 wraz z załącznikiem Nr 1.
10.06.2015 więcej
12