Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 388229

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536312
user_idpuste867825
fobject_idpuste388229
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 388230

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536313
user_idpuste867825
fobject_idpuste388230
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 388231

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536314
user_idpuste867825
fobject_idpuste388231
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 388232

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536315
user_idpuste867825
fobject_idpuste388232
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 388233

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536316
user_idpuste867825
fobject_idpuste388233
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 390305

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536317
user_idpuste867825
fobject_idpuste390305
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79

Załączono plik 398748

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1536318
user_idpuste867825
fobject_idpuste398748
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12648
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-29 22:44:27  malwin79 malwin79

Utworzono zamówienie publiczne 12648 o nazwie 'Przebudowa dr.gm.G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew.1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12648
namepustePrzebudowa dr.gm.G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew.1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa
contract_subjectpustePrzebudowa dr.gm.G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew.1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste7
announcerpusteGmina Jedlicze
deadlinepuste2018-06-08
publishfrompuste2018-05-29
publishtopuste2018-07-31
txtpuste

Szczegółowy opis w załączeniu

user_idpuste867825
resource_idpuste246
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2018-06-04 13:13:07  malwin79 malwin79

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowy opis w załączeniu</p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowy opis w załączeniu<br type="_moz" /> .</p> <p> W dniu 04.06.2018r. zamieszczono zmodyfikowany przdmiar rob&oacute;t. Wyceny rob&oacute;t naley dokonac w oparciu o zmodyfikowany przedmiar rob&oacute;t.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Szczegółowy opis w załączeniu

Szczegółowy opis w załączeniu
.

W dniu 04.06.2018r. zamieszczono zmodyfikowany przdmiar robót. Wyceny robót naley dokonac w oparciu o zmodyfikowany przedmiar robót.

2018-06-18 14:36:04  malwin79 malwin79
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-08-05 21:32:57 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2018-08-05 21:32:57 

Pole publishto zmieniło wartość z '2018-07-31' na '2018-08-05'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2018-07-312018-08-05

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się