Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365793

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454828
user_idpuste867825
fobject_idpuste365793
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365794

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454829
user_idpuste867825
fobject_idpuste365794
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365795

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454830
user_idpuste867825
fobject_idpuste365795
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365796

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454831
user_idpuste867825
fobject_idpuste365796
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365797

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454832
user_idpuste867825
fobject_idpuste365797
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365798

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454833
user_idpuste867825
fobject_idpuste365798
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365799

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454834
user_idpuste867825
fobject_idpuste365799
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365800

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454835
user_idpuste867825
fobject_idpuste365800
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365801

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454836
user_idpuste867825
fobject_idpuste365801
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 365802

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454837
user_idpuste867825
fobject_idpuste365802
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 372067

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454838
user_idpuste867825
fobject_idpuste372067
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79

Załączono plik 376437

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1454839
user_idpuste867825
fobject_idpuste376437
resource_idpuste246
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11906
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 15:07:51  malwin79 malwin79

Utworzono zamówienie publiczne 11906 o nazwie 'Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste11906
namepustePrzebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach
contract_subjectpustePrzebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteGmina Jedlicze
deadlinepuste2018-04-24
publishfrompuste2018-04-09
publishtopuste2018-07-31
txtpuste

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu

user_idpuste867825
resource_idpuste246
language_idpuste1
bid_bondpuste3000.00
deadlinetimepusteArray
2018-04-24 14:43:36  malwin79 malwin79
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-08 12:51:05  malwin79 malwin79
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-08-26 03:46:08 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2018-08-26 03:46:08 

Pole publishto zmieniło wartość z '2018-07-31' na '2018-08-26'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2018-07-312018-08-26

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się