Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-05 09:14:29  Katarzyna Wójcik

Załączono plik 576023

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2258889
user_idpuste2501858
fobject_idpuste576023
resource_idpuste246
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste9336
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-05 09:14:29  Katarzyna Wójcik

Załączono plik 590792

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2258890
user_idpuste2501858
fobject_idpuste590792
resource_idpuste246
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste9336
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 08:50:52  Katarzyna Wójcik

Utworzono ofertę pracy 9336 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9336
namepusteOgłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze
shortpusteOgłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze
fullpuste

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze

educationpuste3
user_idpuste2501858
resource_idpuste246
language_idpuste1
occupationpusteReferent
deadlinepuste2019-06-25
publishfrompuste2019-06-11
publishtopuste2019-09-30
slugpusteogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-referent-w-zeasip-jedlicze
2019-06-11 12:36:52  Katarzyna Wójcik
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 12:43:41  Katarzyna Wójcik
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 13:22:14  Katarzyna Wójcik
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 13:23:42  Katarzyna Wójcik
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 13:24:37  Katarzyna Wójcik

Pole tags wypełniono wartością '1'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
tagspuste1
2019-06-11 13:25:55  Katarzyna Wójcik

Zmieniono nazwę z 'Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze' na 'Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP '

Pole tags zmieniło wartość z '1' na ''

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOgłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP JedliczeOgłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP
tags1puste
2019-06-11 13:27:10  Katarzyna Wójcik

Zmieniono nazwę z 'Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP ' na 'Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOgłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w ZEASiP Jedlicze
2019-07-05 09:14:28  Katarzyna Wójcik
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-10-01 01:01:33 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się