Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-29 14:55:22  Kamil Kurowski

Utworzono artykuł 60665 o nazwie 'Działalność lobbingowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste60665
user_idpuste1215110
resource_idpuste246
namepusteDziałalność lobbingowa
category_idpuste14776
language_idpuste1
shortpusteDziałalność lobbingowa
fullpuste

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

publishfrompuste2016-07-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustedzialalnosc-lobbingowa
2016-07-29 14:55:55  Kamil Kurowski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbyst&oacute;w pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbyst&oacute;w na terenie urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił spos&oacute;b postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbyst&oacute;w pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbyst&oacute;w na terenie urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił spos&oacute;b postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

2019-09-25 13:10:08  Tomasz Wajs

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbyst&oacute;w pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbyst&oacute;w na terenie urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił spos&oacute;b postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbyst&oacute;w pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbyst&oacute;w na terenie urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił spos&oacute;b postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> <p style="text-align: justify;"> 2019-09-25 - Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

2019-09-25 - Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

2019-09-25 13:11:20  Tomasz Wajs

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbyst&oacute;w pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbyst&oacute;w na terenie urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił spos&oacute;b postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> <p style="text-align: justify;"> 2019-09-25 - Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbyst&oacute;w pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbyst&oacute;w na terenie urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił spos&oacute;b postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 2019-09-25 - Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracownik&oacute;w Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

2019-09-25 - Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House o wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

Burmistrz Gminy Jedlicze Zarządzeniem Nr 183/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

2019-09-25 - Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 183/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

2019-09-25 13:11:20  Tomasz Wajs

Załączono plik 157145

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2421230
user_idpuste2500010
fobject_idpuste157145
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste60665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-25 13:11:20  Tomasz Wajs

Załączono plik 157146

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2421231
user_idpuste2500010
fobject_idpuste157146
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste60665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-25 13:11:20  Tomasz Wajs

Załączono plik 631985

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2421232
user_idpuste2500010
fobject_idpuste631985
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste60665
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się