Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-19 15:05:49  SylwiaNW SylwiaNW

Utworzono artykuł 242550 o nazwie 'Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste242550
user_idpuste952365
resource_idpuste246
namepusteKontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej
category_idpuste42764
language_idpuste1
shortpusteKontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej
fullpuste

Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej

publishfrompuste2019-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontrole-regionalnej-izby-obrachunkowej
2019-07-19 15:08:35  SylwiaNW SylwiaNW
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-19 15:09:24  SylwiaNW SylwiaNW
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-26 16:12:47  1d39l6chjf 1d39l6chjf

Pole full zmieniło wartość z '<p> Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej</p> ' na '<p> Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej</p> <p> 26-08-2019 r. - Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej

Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej

26-08-2019 r. - Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych

2019-08-26 16:12:47  1d39l6chjf 1d39l6chjf

Załączono plik 599223

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360252
user_idpuste20351
fobject_idpuste599223
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste242550
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-26 16:12:47  1d39l6chjf 1d39l6chjf

Załączono plik 599229

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360253
user_idpuste20351
fobject_idpuste599229
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste242550
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-26 16:12:47  1d39l6chjf 1d39l6chjf

Załączono plik 616478

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360254
user_idpuste20351
fobject_idpuste616478
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste242550
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się