Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-03 15:18:25  wiolettasch wiolettasch

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie' na '229394_ogloszenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie229394_ogloszenie
2019-06-03 15:20:27  wiolettasch wiolettasch

Zmieniono nazwę z 'Ogłoszenie ' na 'Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023'

Pole short zmieniło wartość z 'Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023' na 'Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023'

Pole full zmieniło wartość z 'Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023' na 'Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOgłoszenie Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023
shortOgłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023
fullOgłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023
2019-06-03 15:26:24  wiolettasch wiolettasch

Pole full zmieniło wartość z 'Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023' na '<p> Wybory ławnik&oacute;w sądowych na lata 2020-2023</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
fullWybory ławników sądowych na lata 2020-2023

Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023

2019-06-03 15:32:54  wiolettasch wiolettasch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-03 15:39:44  wiolettasch wiolettasch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-03 15:41:45  wiolettasch wiolettasch
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-16 11:25:12  Tomasz Wajs

Pole publishto wypełniono wartością '2020-01-16 00:00:00'

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2020-01-16 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishtopuste2020-01-16 00:00:00
_importantpuste1
_important_tillpuste2020-01-16 00:00:00
2020-01-16 11:26:51  Tomasz Wajs

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-01-16 00:00:00' na '2020-01-15 00:00:00'

Pole _important_till zmieniło wartość z '2020-01-16 00:00:00' na '2020-01-15 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2020-01-16 00:00:002020-01-15 00:00:00
_important_till2020-01-16 00:00:002020-01-15 00:00:00
2019-06-03 15:18:25  wiolettasch wiolettasch

Utworzono artykuł 229394 o nazwie 'Ogłoszenie '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste229394
user_idpuste952319
resource_idpuste246
namepusteOgłoszenie
category_idpuste41094
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023
fullpusteOgłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023
publishfrompuste2019-06-03 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się