Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-06 10:42:56  mateuszszarek mateuszszarek

Utworzono artykuł 158542 o nazwie 'Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste158542
user_idpuste1634134
resource_idpuste246
namepusteKonsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze
category_idpuste25178
language_idpuste1
shortpusteKonsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze
fullpuste

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze.

publishfrompuste2018-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-gminy-jedlicze-w-sprawie-projektu-statutu-gminy-jedlicze
2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze.</p> <p style="text-align: justify;"> 19.09.2018 r. - dodano protok&oacute;ł z konsultacji społecznych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jedlicze w sprawie projektu Statutu Gminy Jedlicze.

19.09.2018 r. - dodano protokół z konsultacji społecznych.

2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Załączono plik 434751

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1702676
user_idpuste1634134
fobject_idpuste434751
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste158542
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Załączono plik 434752

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1702677
user_idpuste1634134
fobject_idpuste434752
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste158542
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Załączono plik 434753

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1702678
user_idpuste1634134
fobject_idpuste434753
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste158542
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Załączono plik 434754

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1702679
user_idpuste1634134
fobject_idpuste434754
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste158542
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Załączono plik 434755

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1702680
user_idpuste1634134
fobject_idpuste434755
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste158542
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-19 13:59:45  mateuszszarek mateuszszarek

Załączono plik 440289

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1702681
user_idpuste1634134
fobject_idpuste440289
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste158542
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się