Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-28 07:53:48  wiolettasch wiolettasch

Utworzono artykuł 144461 o nazwie 'Uchwała nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144461
user_idpuste952319
resource_idpuste246
namepusteUchwała nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
category_idpuste24941
language_idpuste1
shortpusteUchwała nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu
fullpustew sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu
publishfrompuste2018-06-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwala-nr-lvii-440-2018-rady-miejskiej-w-jedliczu-z-dnia-22-czerwca-2018-r
2018-06-28 07:53:48  wiolettasch wiolettasch

Załączono plik 403815

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1558747
user_idpuste952319
fobject_idpuste403815
resource_idpuste246
modelpusteArticle
foreign_idpuste144461
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się