Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
16.02.2016 więcej
Zmiana imienia lub nazwiska
Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu
cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą
złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
19.08.2015 więcej
Zgłoszenie zgonu
Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego
właściwego ze względu na miejscu zgonu.
19.08.2015 więcej
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym
dla miejsca urodzenia dziecka.
19.08.2015 więcej
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu
stanu cywilnego.
19.08.2015 więcej
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu
można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju,
niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie,
małżeństwo i zgon
19.08.2015 więcej
Uznawanie wyroków zagranicznych
Z wnioskiem o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego w jednym z
krajów UE po 1 maja 2004 r., należy wystąpić do urzędu
stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa...
17.08.2015 więcej
Uznanie ojcostwa
świadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w
przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone, bądź
gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża
matki...
17.08.2015 więcej
Wpisanie zagranicznego aktu
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski,
którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada
akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze...
17.08.2015 więcej
Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie ostatniej woli czyli testament można złożyć do
protokołu tylko przed kierownikiem usc w obecności dwóch
świadków, których udział zapewnia spadkodawca.
17.08.2015 więcej
12