Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020r.
Uchwała nr XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2020 – 2021 dla Gminy Jedlicze
25.02.2020 więcej
Uchwała nr XXIII/166/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020r.
Uchwała nr XXIII/166/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników
25.02.2020 więcej
Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020r.
Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr
XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlicze na lata 2020-2026
25.02.2020 więcej
Uchwała nr XXIII/164/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020r.
Uchwała nr XXIII/164/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020
rok
25.02.2020 więcej
Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020r.
Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do
porozumienia międzygminnego.
25.02.2020 więcej
Uchwała nr XXII/162/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r.
Uchwała nr XXII/162/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2020 rok.
06.02.2020 więcej
Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r.
Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 – 2026
06.02.2020 więcej
Uchwała nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2020 r.
Uchwała nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na
rok 2020.
06.02.2020 więcej
Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2020 r.
Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
stycznia 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 1 roku.
06.02.2020 więcej
Uchwała nr XXII/158/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2020 r.
Uchwała nr XXII/158/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
stycznia 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 1 roku.
06.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się