Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 maja 2019 r.
Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 maja
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019 –
2024.
14.05.2019 więcej
Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 maja 2019 r.
Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 maja
2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego.
14.05.2019 więcej
Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 maja 2019 r.
Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 maja
2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2019 rok
14.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie
zobowiązania na 2020 rok na przedłużenie licencji Systemu
Informacji Prawnej LEX użytkowanego w Urzędzie Gminy w Jedliczu
do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
07.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Jedlicze
07.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 3 lat
07.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat
07.05.2019 więcej
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na
okres 5 lat
07.05.2019 więcej
Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2019-2024
07.05.2019 więcej
Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2019 rok
07.05.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się