Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2015 - 2024
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2015 rok
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/146/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/146/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwi
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/145/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/145/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/104/2015 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego zimowego utrzymania
dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/144/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/144/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 3 lat
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/143/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/143/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie
przetargowym
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na
okres 5 lat
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/141/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/141/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na
okres 3 lat
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/140/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/140/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, do postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
07.01.2016 więcej
Uchwała Nr XIX/139/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XIX/139/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze - na 2016 r.
07.01.2016 więcej