Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
mieści się w pokoju nr 8.
07.12.2016 więcej
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Biuro Zarządzania Kryzysowego mieści się w pokoju nr 15.
03.02.2016 więcej
Biuro ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych
Biuro ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych​ mieści
się w pokoju nr 20.
09.03.2015 więcej
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej mieści się
w pokoju nr 23.
09.03.2015 więcej
Referat ds. Społecznych
Referat ds. Społecznych mieści się w pokojach nr 1, 2, 3, 12.
09.03.2015 więcej
Referat Inwestycji i Rozwoju
Referat Inwestycji i Rozwoju mieści się w pokoju nr 19.
09.03.2015 więcej
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska mieści się w pokojach: 21, 22.
09.03.2015 więcej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Obywatelskich mieści się w pokoju nr 18.
09.03.2015 więcej
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych mieści się w pokojach: 6,
7, 8.
09.03.2015 więcej
Referat Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości Budżetowej mieści się w pokoju nr 28.
09.03.2015 więcej
12