Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
mieści się w pokoju nr 8.
07.12.2016 więcej
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Biuro Zarządzania Kryzysowego mieści się w pokoju nr 15.
03.02.2016 więcej
Biuro ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych
Biuro ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych​ mieści
się w pokoju nr 20.
09.03.2015 więcej
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej mieści się
w pokoju nr 23.
09.03.2015 więcej
Referat ds. Społecznych
Referat ds. Społecznych mieści się w pokojach nr 1, 2, 3, 12.
09.03.2015 więcej
Referat Inwestycji i Rozwoju
Referat Inwestycji i Rozwoju mieści się w pokoju nr 19.
09.03.2015 więcej
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska mieści się w pokojach: 21, 22.
09.03.2015 więcej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Obywatelskich mieści się w pokoju nr 18.
09.03.2015 więcej
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Podatków i Opłat Lokalnych mieści się w pokojach: 6,
7, 8.
09.03.2015 więcej
Referat Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości Budżetowej mieści się w pokoju nr 28.
09.03.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się