Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
mieści się w pokoju nr 19.
07.12.2016 więcej
Stanowisko ds. Promocji
Stanowisko ds. Promocji mieści się w pokoju nr 12.
05.02.2016 więcej
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Biuro Zarządzania Kryzysowego mieści się w pokoju nr 8.
03.02.2016 więcej
Doradca
Doradca
31.03.2015 więcej
Biuro ds. obsługi prawnej
Biuro ds. obsługi prawnej mieści się w pokoju nr 20.
09.03.2015 więcej
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej mieści się
w pokoju nr 23.
09.03.2015 więcej
Referat ds. Społecznych i Zamówień Publicznych
Referat ds. Społecznych i Zamówień Publicznych mieści się w
pokojach nr 1, 2, 3, 12.
09.03.2015 więcej
Referat Inwestycji i Rozwoju
Referat Inwestycji i Rozwoju mieści się w pokoju nr 19.
09.03.2015 więcej
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska mieści się w pokojach: 21, 22.
09.03.2015 więcej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Obywatelskich mieści się w pokoju nr 18.
09.03.2015 więcej
12