Lista artykułów

Nazwa artykułu
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
15.02.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego
dokumentu "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
05.02.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosno
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosno z dnia 25 stycznia 2018 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii MOF Krosno
26.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
"Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
05.01.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla aktualizacji dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
30.06.2017 więcej
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
20.10.2016 więcej
Raport z Konsultacji Społecznych Strategii MOF Krosno
Raport z Konsultacji Społecznych Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko.
20.10.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
"Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
22.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii MOF Krosno
Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno.
14.09.2016 więcej