Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
aktualizowanej Strategii MOF Krosno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
24.08.2018 więcej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
"Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno" wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
01.08.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla aktualizacji dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
04.06.2018 więcej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
projektu zaktualizowanego dokumentu "STRATEGIA MIEJSKIEGO OBSZARU
FUNKCJONALNEGO KROSNO" wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
07.05.2018 więcej
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
15.02.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego
dokumentu "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
05.02.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosno
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosno z dnia 25 stycznia 2018 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii MOF Krosno
26.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
"Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
05.01.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla aktualizacji dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
30.06.2017 więcej
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
20.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się