Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy - 12 stycznia 2018 r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy - 12 stycznia 2018 r.
19.01.2018 więcej
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedliczu
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedliczu z dnia
18 listopada 2016 r.
18.11.2016 więcej
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
01.08.2016 więcej
Regulamin wynagradzania pracowników
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu z
późniejszymi zmianami.
30.06.2016 więcej
Statut Gminy Jedlicze
Statut Gminy Jedlicze
13.11.2014 więcej
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
13.11.2014 więcej
Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu
Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu
13.11.2014 więcej
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Komisji Rewizyjnej
13.11.2014 więcej
Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Jedliczu
Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Jedliczu
13.11.2014 więcej