Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg nieograniczony na
sprzedaż drewna opałowego
15.11.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
09.11.2018 więcej
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
drewna wielkowymiarowego
07.11.2018 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż drewna
wielkowymiarowego
07.11.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
06.11.2018 więcej
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż drewna
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż drewna
06.11.2018 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu
23.10.2018 więcej
nabór wniosków na zakup drewna opałowego iglastego
Ogłoszenie o naborze wniosków na zakup drewna opałowego
iglastego w drodze bezprzetargowej
19.10.2018 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o I przetargu na sprzedaż drewna
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o II przetargu na sprzedaż
drewna wielkowymiarowego gatunku (P5 - gatunku: JD)
15.10.2018 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o I przetargu na sprzedaż drewna
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o I przetargu na sprzedaż
drewna wielkowymiarowego gatunku JD, LP, DB
15.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się