Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdania za III kwartał 2017 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z
31.10.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29
sierpnia 2017 r.
28.09.2017 więcej
Sprawozdania za II kwartał 2017 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z
07.08.2017 więcej
Sprawozdania za I kwartał 2017 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z
28.04.2017 więcej