Lista artykułów

Nazwa artykułu
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze na dzień 31.12.2016 r.
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze sporządzony na dzień
31.12.2016 r.
30.06.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z 30 marca 2017
r.
12.05.2017 więcej
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2016 rok
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2016
rok
28.04.2017 więcej
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
Rb-ST, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ
27.03.2017 więcej
Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z
26.10.2016 więcej
Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z
09.08.2016 więcej
Sprawozdania za I kwartał 2016 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z
28.04.2016 więcej