Lista artykułów

Nazwa artykułu
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze na dzień 31.12.2015 r.
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze sporządzony na dzień
31.12.2015 r.
04.07.2016 więcej
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2015 rok
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2015
rok
28.04.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z 29 marca 2016
r.
28.04.2016 więcej
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 r.
Rb-ST, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ
28.04.2016 więcej
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 r.
Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z
28.10.2015 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28
sierpnia 2015 r.
21.09.2015 więcej
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 r.:
Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-N Rb-Z
24.07.2015 więcej
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 r.
Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NSD, Rb-Z, Rb-N
11.05.2015 więcej