Lista artykułów

Nazwa artykułu
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze na dzień 31.12.2014 r.
Skonsolidowany bilans Gminy Jedlicze sporządzony na dzień
31.12.2014 r.
03.07.2015 więcej
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2014 rok
Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2014
rok
10.03.2015 więcej
Sprawozdania budżetowe za IVkw. 2014 r.
Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-ST, Rb-PDP.
10.03.2015 więcej
Sprawozdania budżetowe za III kw. 2014 r.
Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.
10.03.2015 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok
Zarządzenie 216/2014 z 27 sierpnia 2014 r.
10.03.2015 więcej
Sprawozdania budżetowe za II kw. 2014 r.
Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.
10.03.2015 więcej
Sprawozdania budżetowe za I kw. 2014 r
Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.
10.03.2015 więcej