Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Biernackiej - Skarbnika
Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
10.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Iwony Sołtys
Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Sołtys wg stanu na dzień
31.12.2015 r.
23.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Biernackiej -
Skarbnika Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
21.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Biernackiej - Skarbnika
Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 17.02.2016 r.
04.03.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Iwony Sołtys
Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Sołtys wg stanu na dzień
20.02.2016 r.
04.03.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Jedlicze wg stanu na
dzień 31.12.2014 r.
02.07.2015 więcej