Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Jedlicze Pani Barbary
Korzeniowskiej z dnia 27.04.2017 r.
05.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Jedlicze
Oświadczenie majątkowe Barbary Korzeniowskiej - Sekretarza
Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
21.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Barbary Korzeniowskiej
Sekretarza Gminy Jedlicze wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 r.
07.07.2015 więcej