Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor, inspektor ds. zamówień p... PODKARPACKIE Podinspektor, inspektor ds. zamówień publicznych 2019-09-16 Zobacz
2 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor, inspektor ds. kontroli w... PODKARPACKIE Podinspektor, inspektor ds. kontroli wewnętrznej 2019-08-30 Zobacz
3 Nabór na stanowisko pracy w SPG ZOZ w Jedliczu - Pielęgniarka/Starsza pielęgn... PODKARPACKIE Pielęgniarka/Starsza pielęgniarka 2019-09-10 Zobacz
4 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Przestrzennej i N... PODKARPACKIE referent, podinspektor, inspektor 2019-08-26 Zobacz
5 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Gminnym Ośr... PODKARPACKIE Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu 2019-08-19 Zobacz
6 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki PODKARPACKIE Dyrektor Biblioteki 2019-07-22 Zobacz
7 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent, podinspektor, inspektor w Re... PODKARPACKIE Referent Podinspektor Inspektor w Referacie Działalności Gospodarczej i Kancelarii w Urzędzie Gminy w Jedliczu 2019-07-29 Zobacz
8 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor, inspektor ds. kontroli w... PODKARPACKIE Podinspektor, inspektor ds. kontroli wewnętrznej 2019-07-29 Zobacz
9 Nabór na stanowisko w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości PODKARPACKIE referent, podinspektor, inspektor 2019-07-10 Zobacz
10 Nabór na stanowisko w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji PODKARPACKIE referent, podinspektor, inspektor 2019-06-17 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się