Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z
zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 i 138).
Dotyczy zadania pod nazwą "Przyrodolecznictwo jako wspomaganie w
leczeniu powikłań cukrzycowych"
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego pod
nazwą "Piknik Rodzinny - Rośniemy zdrowo"
14.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 7.08.2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
07.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 lipca 2018r
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
10.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie
wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i
krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziełania
uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem
dotacji na jego realizację
08.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28 maja 2018r
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej - "Jedlicka Siódemka - biegi dziecięce - 09.06.2018"
28.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 10 maja 2018r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego - pn.: Zorganizowanie wydarzenia promującego
turystykę regionu pn.: "Idziemy w góry cieszyć się życiem"
11.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
26.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 325/2017 z dnia
29.12.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie
"Biegi narciarskie - sportowe zajęcia pozalekcyjne dla
młodzieży z terenu ..."
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 324/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 324/2017 z dnia
29.12.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie
"Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Jedlicze..."
29.12.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się