Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 325/2017 z dnia
29.12.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie
"Biegi narciarskie - sportowe zajęcia pozalekcyjne dla
młodzieży z terenu ..."
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 324/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 324/2017 z dnia
29.12.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie
"Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Jedlicze..."
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 240/2017 w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z
zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.
zm.).
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.
"Zorganizowanie imprezy promującej walory turystyczne regionu
pod hasłem "III Turystyczna jesień w Gminie Jedlicze""
22.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23
sierpnia w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania
zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury ...
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 13 lipca 2017
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie udzielenia
dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21.06.2017 r.
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania
publicznego
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28.04.2017 r.
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.
04.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie
wykonania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.
06.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 330/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z
udzieleniem dotacji na jego realizację
21.12.2016 więcej
12