Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie ws udzielenia dotacji
Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 25
czerwca 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na organizację kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej
25.06.2021 więcej
Zarządzenie ws udzielenia dotacji
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22
kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
26.04.2021 więcej
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w zakresie sportu
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 2 marca
2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
03.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30
października 2020r. w sprawie udzielenia dotacji z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
30.10.2020 więcej
Zarządzenie ws udzielenia dotacji w zakresie kultury fizycznej
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 4 września 2020r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej
04.09.2020 więcej
Zarządzenie ws udzielenia dotacji w zakresie kultury
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie udzielenia
dotacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
18.06.2020 więcej
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 1
czerwca 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu
02.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19.08.2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19.08.2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 1.08.2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r.
01.08.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się