Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 10 maja 2018r.
w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania
publicznego - pn.: Zorganizowanie wydarzenia promującego
turystykę regionu pn.: "Idziemy w góry cieszyć się życiem"
11.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
26.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 325/2017 z dnia
29.12.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie
"Biegi narciarskie - sportowe zajęcia pozalekcyjne dla
młodzieży z terenu ..."
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 324/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 324/2017 z dnia
29.12.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie
"Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Jedlicze..."
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 240/2017 w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z
zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.
zm.).
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.
"Zorganizowanie imprezy promującej walory turystyczne regionu
pod hasłem "III Turystyczna jesień w Gminie Jedlicze""
22.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23
sierpnia w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania
zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury ...
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 13 lipca 2017
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie udzielenia
dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21.06.2017 r.
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania
publicznego
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28.04.2017 r.
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.
04.05.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się