2017-08-31

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”

Załączniki

  RAPORT_ŚRODOWISKOW...OGIA_2016.pdf 3,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_1_dane hałas_pora dnia.docx 16,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_2_dane hałas_pora nocy.docx 16,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_3_dane emitorów.docx 15,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_4_emisja w podokresach.docx 16,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_5_emisja w wariantach.docx 17,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_6_ładunek sub...mitorach.docx 16,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_7_sumaryczny ...bstancji.docx 15,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_8_poziomy dopu...iesienia.docx 16,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_9_zakres obliczeń.docx 15,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_10_1h komplet wyników.docx 3,87 MB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_11_1h punkty z...ościami.docx 17,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_12_1h wnioski ...czeniami.docx 16,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_13_średnioroc...wyników.docx 2,25 MB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_14_średnioroc...ościami.docx 16,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_15_średnioroc...czeniami.docx 16,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_16_informacja_... Jedlicze.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_17_postanowien...6 IX 2016.pdf 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_2_RAF-EKOLOGIA ...dnia 2016.jpg 306,94 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Rys_3_RAF-EKOLOGIA ...nocy 2016.jpg 302,55 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Rys_4.PDF 110,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_5.PDF 112,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_6.PDF 111,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_7.PDF 108,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_8.PDF 93,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_9.PDF 103,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_10.PDF 103,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_11.PDF 102,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_12.PDF 103,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_13.PDF 103,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_14.PDF 97,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys_15_plan sytuacyjny.pdf 346,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzupełnienie raportu - RDOS.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uzupełnienie raportu - PPIS.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie RDOS.pdf 4,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia PPIS.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się