Lista artykułów

Nazwa artykułu
Materiały z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Materiały z rozprawy administracyjnej otwartej dla
społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
31.08.2017 więcej
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:
„Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania
odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem
infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”
31.08.2017 więcej