Lista artykułów

Nazwa artykułu
Klauzula informacyjna RODO w postępowaniu administracyjnym
Klauzula informacyjna RODO w postępowaniu administracyjnym
23.04.2020 więcej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z podatkami i opłatami
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie danych w związku z podatkami i opłatami)
20.02.2020 więcej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru pracowników
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru
pracowników
29.04.2019 więcej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych)
02.04.2019 więcej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października
2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
02.04.2019 więcej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności)
02.04.2019 więcej
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Administratorem systemu monitoringu na terenie obiektów
użyteczności publicznej stanowiących majątek Gminy Jedlicze
oraz miasta Jedlicze jest Burmistrz Gminy Jedlicze adres email
ug@jedlicze.pl
20.09.2018 więcej
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
URZĄD GMINY JEDLICZE KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacja
Administratora Danych Osobowych
20.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się