Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Woźniaka
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra
Woźniaka za 2016 rok
04.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Teresy Patli za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnej Teresy Patli za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Gałuszki za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Gałuszki za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krajewskiego za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krajewskiego za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Krystyny Marć za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnej Krystyny Marć za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Ewy Okulskiej za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnej Ewy Okulskiej za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Jolanty Woźniak za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnej Jolanty Woźniak za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Tuckiego za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Tuckiego za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Twaroga za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Twaroga za 2016 rok
27.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Młocka za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Młocka za 2016 rok
27.06.2017 więcej