2014-11-13

Rada Miejska

Piotr Woźniak - Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Dziura - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 
Anna Zaleszczuk 
Ewa Okulska 
Jacek Młocek 
Jan Krajewski 
Jolanta Woźniak 
Józef Tucki 
Krystyna Marć 
Krzysztof Gałuszka 
Roman Kopeć 
Stanisław Twaróg 
Tadeusz Kędra 
Teresa Patla 
Wenencja Żychowska 
 

Komisje Rady Miejskiej

 
Komisja Budżetu i Finansów
Ryszard Dziura - Przewodniczący Komisji
Wenencja Żychowska - Członek Komisji
Jan Krajewski - Członek Komisji
Roman Kopeć - Członek Komisji
Ewa Okulska - Członek Komisji
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
Stanisław Twaróg - Przewodniczący Komisji
Jacek Młocek - Członek Komisji
Piotr Woźniak - Członek Komisji
Jan Krajewski - Członek Komisji
Teresa Patla - Członek Komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji
Krystyna Marć - Przewodniczący Komisji
Józef Tucki - Członek Komisji
Roman Kopeć - Członek Komisji
Jolanta Woźniak - Członek Komisji
Krzysztof Gałuszka - Członek Komisji
 
Komisja Rewizyjna - Organ kontrolny Rady Gminy
Stanisław Twaróg - Przewodniczący Komisji
Anna Zaleszczuk -  Członek Komisji
Tadeusz Kędra - Członek Komisji
Krystyna Marć - Członek Komisji
Teresa Patla - Członek Komisji
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się