2014-11-13

Rada Miejska

Piotr Woźniak - Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Dziura - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 
Anna Zaleszczuk 
Ewa Okulska 
Jacek Młocek 
Jan Krajewski 
Jolanta Woźniak 
Józef Tucki 
Krystyna Marć 
Krzysztof Gałuszka 
Roman Kopeć 
Stanisław Twaróg 
Tadeusz Kędra 
Teresa Patla 
Wenencja Żychowska 
 

Komisje Rady Miejskiej

 
Komisja Budżetu i Finansów
Ryszard Dziura - Przewodniczący Komisji
Wenencja Żychowska - Członek Komisji
Jan Krajewski - Członek Komisji
Roman Kopeć - Członek Komisji
Ewa Okulska - Członek Komisji
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
Stanisław Twaróg - Przewodniczący Komisji
Jacek Młocek - Członek Komisji
Piotr Woźniak - Członek Komisji
Jan Krajewski - Członek Komisji
Teresa Patla - Członek Komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji
Krystyna Marć - Przewodniczący Komisji
Józef Tucki - Członek Komisji
Roman Kopeć - Członek Komisji
Jolanta Woźniak - Członek Komisji
Krzysztof Gałuszka - Członek Komisji
 
Komisja Rewizyjna - Organ kontrolny Rady Gminy
Stanisław Twaróg - Przewodniczący Komisji
Anna Zaleszczuk -  Członek Komisji
Tadeusz Kędra - Członek Komisji
Krystyna Marć - Członek Komisji
Teresa Patla - Członek Komisji