2014-11-13

Rada Miejska

Piotr Woźniak - Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Dziura - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 
Dziura Ryszard         
Ginalska Małgorzata
Lisowski Tomasz
Kopeć Roman
Krajewski Jan
Kusiak Zofia
Lipka Janusz
Okulska Ewa
Patla Teresa   
Twaróg Stanisław
Skwara Jan
Uram Józefa 
Woźniak Piotr
Żychowska Wenencja
 

Komisje Rady Miejskiej

 

Komisja Rewizyjna:

Radna – Teresa Patla – Przewodniczący ​
Radna – Wenencja Żychowska
Radny – Jan Skwara
Radny – Janusz Lipka
Radny – Stanisław Twaróg

 

Komisja Budżetu i Finansów:

 – Przewodniczący
Radna – Ewa Okulska
Radny – Ryszard Dziura
Radny – Jan Krajewski
Radny – Roman Kopeć

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska:

Radny – Stanisław Twaróg – Przewodniczący
Radna – Małgorzata Ginalska
Radna – Józefa Uram
Radny – Piotr Woźniak
Radny – Jan Krajewski

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji:

Radny – Roman Kopeć – Przewodniczący
Radna – Zofia Kusiak
Radna – Małgorzata Ginalska
Radny – Tomasz Lisowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Radna – Wenencja Żychowska – Przewodniczący
Radna – Ewa Okulska
Radny – Janusz Lipka
Radna – Teresa Patla
Radny – Tomasz Lisowski

 

Komisja Statutowa:

Radny – Ryszard Dziura  – Przewodniczący
Radna – Józefa Uram
Radny – Stanisław Twaróg
Radny – Roman Kopeć
Radny – Jan Skwara

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się