Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych igruntowych pomp ciepła na terenie Gmin Jedlicze i Dukla  
Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych i gruntowych pomp  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2019-05-02  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-06-24 10:00  

Szczegółowy opis przemiotu zamówienia w załączeniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

W dniu 29.05.2019r. - dodano odpowiedzi na zapytania oraz informację o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.

Zmieniono termin składania ofert.

W dniu 03.06.2019r. - dodano odpowiedzi na zapytania. Zmieniono termin składania ofert.

W dniu 17.06.2019 r Zamieszczono  informację o zmianie terminu składania ofert.

Uwaga!

Zamawijący zamieścił nowy klucz publiczny którym należy sie posługiwać składając ofertę.

Poprzedni klucz publiczny jest nieaktywny.

W dniu 25.06.2019r - dodano informację z otwarcia ofert.

W dniu 16.07.2019r. - zamieszczono informację z wyboru wykonawcy w zkresie cześci 2

W dniu 26.07.2019r. - zamieszczono informację z wyboru wykonawcy w zakresie części 3

W dniu 02.08.2019r. - zamieszczono informację z wyboru wykonawcy w zakresie części 1

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó... Dz.U.U.E.pdf 240,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 26,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...acec1c4d6.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1aa ...NE 04.04..pdf 941,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1ab ...KA 04.04..pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1ba ...SĘ 04.04.pdf 806,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1bb ...CWU 04.04.pdf 1016,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1c ...ŁA 04.04.pdf 837,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2a -...ataiczne).pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2b -... ciepła).pdf 1012,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2c -... ciepła).pdf 986,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...ertowego.docx 219,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...enia JEDZ.pdf 83,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4a d...WZ - JEDZ.xml 134 KB (xml) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...tałowej.docx 148,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...u dostaw.docx 150,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...- g) SIWZ.doc 174 KB (doc) szczegóły pobierz
  29.05.2019 Informac...iana_SIWZ.pdf 25,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kopia ZESTAWIENIE D...-05-2019.xlsx 118 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia ZESTAWIENIE J...-05-2019.xlsx 130,35 KB (xls) szczegóły pobierz
  29.05.2019 Sprostow...e i Dukla.pdf 74,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03.06.2019 Sprostowanie.pdf 74,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03.06.2019 Informac...iana_SIWZ.pdf 6,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17.06.2019 - Inform...nia ofert.pdf 690,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...79481cfe7.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie 1 (prz....06.2019).pdf 74,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie 2 (prz....06.2019).pdf 74,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...cze Dukla.pdf 1013,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...- cz. 2-1.pdf 874,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...j - cz. 3.pdf 789,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...zęść I.pdf 803,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się