Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Część I - Przebudowa drogi gminnej nr G114725R (nr ewid. 888) w miejscowości Żarnowiec w km. od 0+110 do 0+460;Cześć II – Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 327 w m. Potok w km. od 0+000 - 0+465  
Przedmiot zamówienia
Część I - Przebudowa drogi gminnej nr G114725R (nr ewid. 888) w miejscowości Żarnowiec w km. od 0+110 do 0+460;Cześć II – ...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-10-02  
Data publikacji do
2019-01-07  
Termin składania ofert
2018-10-19 10:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

W dniu 16.10.2018r. dokonano modyfikacji SIWZ.

Zmianie uległ równiez termin składania ofert.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 30,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 235 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 n... do SIWZ.docx 37,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA- WZÓR.docx 49,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  MAPA ZAŁ.jpg 952,68 KB (jpg) szczegóły pobierz
  przedmiar Przebudow...0 - 0+460.pdf 568,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWIOR - nawierzchn...amanego.docx 30,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - ogólne.docx 33,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - ogólne.docx 33,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedmiar Przebudow...0 - 0+465.pdf 566,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  szkic - załącznik.jpg 1,13 MB (jpg) szczegóły pobierz
  modyfikacja.docx 13,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmodyfikowany przedmiar.pdf 566,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia.docx 11,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 475,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 272,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...rgu Potok.pdf 225,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się