Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 4.508.904,81 zł  
Przedmiot zamówienia
Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 4.508.904,81 zł  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-08-17  
Data publikacji do
2018-10-31  
Termin składania ofert
2018-09-27 10:00  

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączeniu

20.09.2018r. - dodano odpowiedzi na apytania 2 + uchwała RIO z wykonania budżetu

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 175,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 223,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1, ...erminowy.docx 24,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ kredyt.pdf 85,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ kredyt.xml 133,16 KB (xml) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 uc...6_35_2018.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 uchwały.pdf 3,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 5 do...ronicznie.pdf 295,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 In...nia JEDZ.docx 11,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...ia kredyt.pdf 641,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapytania 2.pdf 2,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO w spra...etu 2017r.pdf 963,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 458,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się