Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w m. Jedlicze -Męcinka na dz. nr ewid. 916  
Przedmiot zamówienia
Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w m. Jedlicze -Męcinka na dz. nr ewid. 916  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
1.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-08-16  
Data publikacji do
2018-10-31  
Termin składania ofert
2018-08-31 10:00  
Cpv
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
 

Szczegółowy opis zamówienia zanjduje się w załączeniu

Załączniki

  Ogłoszenie nr 604872.docx 29,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 7,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 n... do SIWZ.docx 37,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy RP.27...MZMzapar.docx 40,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Plac zabaw Jedlicze...ar robót.pdf 214,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis-inwestycji-1.pdf 585,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis-inwestycji.pdf 611,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plac zabaw Jedlicze...echniczna.pdf 211,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt zagospodaro...e,wymiary.pdf 810,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt zagospodaro...ia terenu.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie-urzadze...abawowych.pdf 1019,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się