Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa parkingu dz. nr ew.1226/5 i 1226/6 Jedlicze ul. Stawiarskich  
Przedmiot zamówienia
Budowa parkingu dz. nr ew.1226/5 i 1226/6 Jedlicze ul. Stawiarskich  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-06-28  
Data publikacji do
2018-08-31  
Termin składania ofert
2018-07-13 10:00  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 27,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 691,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 n... do SIWZ.docx 37,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy RP.27...2018.MZM.docx 40,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  01-PRZEDMIAR ROBOTY...E-PARKING.pdf 224,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02-PROJEKT ZAGOSPOD...A-PARKING.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02-PRZEDMIAR-KANALI...DESZCZOWA.pdf 114,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02-STWiOR-ROBOTY BU...IERZCHNIA.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  01-STWiOR-ROBOTY BU...A OGÓLNE.pdf 6,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  03-RZUT POZIOMY-PARKING.pdf 280,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01-PROJEKT BUDOWLAN...INGU-OPIS.pdf 7,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  03-STWOiR-KANALIZAC...DESZCZOWA.pdf 551,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11-KANALIZACJA DESZCZOWA-OPIS.pdf 555,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13-KANALIZACJA DESZ...WA RYS-s2.pdf 59,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14-KANALIZACJA DESZ...WA RYS-s3.pdf 68,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12-KANALIZACJA DESZ...WA-RYS-s1.pdf 5,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 335,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...przetargu.pdf 192,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się